GALERIA PROXECTOS HISTORICOS

Rio Fraga- Casa de Cultura de Ameixoada- Mirador da Masandia

Fecha: 1996 / 1998  Lugar: MOAÑA

Estas obras foron realizadas polos alumnos-traballadores do proxecto de escola taller "Río da Fraga", dende o ano 1.996
Ata o ano 1.998, sendo todos eles menores de 25 anos.