2 TÉCNICOS/AS DE ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL. Programa Integrado de Emprego “Emprega Marín V”

O BOPPO   de hoxe ( mercores, 5 de decembro de 2018) publica a convocatroia do concello de Marin  para a SELECCIÓN DE DOUS/DÚAS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA CATEGORIA DE TÉCNICOS/AS DE ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL

 para a realización de accións de ORIENTACIÓN, PROSPECCIÓN LABORAL E ACCIÓNS DE SENSIBILIZACION DA CULTURA EMPRENDEDORA PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO “EMPREGAMARIN V”,

O contrato será ata  o 31 de OUTUBRO de 2019.

 PRAZO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN : 

e CINCO (5) DIAS HABILES, a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP da Provincia ( publicado o 5 de decembro de 2018)   ATA O 13 DE DECEMBRO 

 

VER BOPPO en documento adxunto