25 SOCORRISTAS e 3 PATRÓNS . Servizo Salvamento en Praias. Concello de Cangas

No BOPPO do 14 de maio de 2019, publicase a convocatoria para a selección de 25 socorristas e 3 patróns para o servizo de salvamento en praias do Concello de Cangas na tempada de baño 2019.

As bases estarán expostas no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do Concello (www.cangas.gal).

Prazo: O período de presentación de instancias será de 10 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. ATA O 29  de Maio