29  NOVEMBRO 2017 .  BOLETIN SEMANAL PONTEEMPREGO  ( traballos, formación, becas, outros)