4 AUXILIARES ADMINISTRATIVAS INTERINAS. Concello de Porriño

NO BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA  ( BOPPO)  DO MARTES 5 DE MARZO DE 2019, PUBLICANSE AS BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR, EN RÉXIME DE INTERINIDADE, CATRO PRAZAS VACANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CONCELLO DE PORRIÑO  

 

VER BASES NO BOPPO NO DOCUMENTO ADXUNTO