SERGAS: Aberto o prazo de presentación de solicitudes de diferentes postos ( Técnicos FP, Pinches Cociña, outros..)

POSTOS CONVOCADOS Acceso Libre Acceso para persoas con Discapacidade
Técnico de Farmacia 34 4
Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía 17 3
Técnico Superior en Hixiene Bicodental 4 1
Técnico Superior en imaxe para o diagnóstico 28 3
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico 47 5
Técnico Superior en Radioterapia 4 1
Logopedas 2
Terapeuta Ocupacional 2
Pinche 102 12
Cociñeiro/a 11 1

 

Procedemento: Concurso – Oposición.

Plazo de presentación de solicitudes: Ata o 31/01/2020.

Convocatorias:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191226/AnuncioG0003-161219-0007_gl.pdf?fbclid=IwAR1jNtDRfhAVeUDjk0mev_WveKeL6QBwh6xG4Z7SjL_VtlDNW2G9lA5synM

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191226/AnuncioG0003-161219-0003_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191226/AnuncioG0003-161219-0006_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191226/AnuncioG0003-161219-0001_gl.pdf