Aprobados os CURSOS de Formación Ocupacional 2017 para MOAÑA

Están aprobados os cursos de formación Ocupacional para Moaña, que se desenvolveran nas instalacións do Patronato Municipal Beiramar, na parroquia de Tirán.  Estos cursos dan dereito a un certificado de profesionalidade que é unha certificación oficial que capacita para traballar (  e tamén  para homologar algun módulo de Fp das mesmas especialidades)

Están dirixidos preferentemente a desempregados e para anotarse tendes que ir á oficina de emprego de Cangas, ou solicitalos a través da oficina virtual .

Os participantes cobrarán unha axuda por desplazamento . Se queredes saber a a duración  dos cursos , calcular aproximadamente 100 horas /mes e aprox de 4 a 6 horas/  dia

Son gratuitos, presenciais e inclúen prácticas en empresas.

Para ver os contidos de cada curso, podedes ir a web da xunta: emprego.ceei.xunta.gal: IR a  Formación, Directo a,  Ficheiro especialidades formativas , ver familias.

 

LISTADO DE CURSOS (AFD) APROBADOS PARA O ANO 2017/2018

ESPECIALIDADE HORAS

+ M.T.

PERFIL ALUMNO

Titulacións esixidas

INICIO

PREV.

 

HORARIO

MAMR0108

MONTAXE DE MOBLES E ELEMENTOS DE CARPINTARÍA

 

460

478

NIVEL 2

Titulación en Educación Secundaria Obrigatoria. Proba  de acceso a CC.FF, de grado medio superada ou titulacións  equivalentes. Certificación acreditativa de superación de  competencias claves de nivel 2.

 

 

 

SETEM

2017

 

 

 

 

MAÑAN

SSCS0208

ATENCIÓN SOCIOSANIT. PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS

450

468

NIVEL 2

Titulación en Educación Secundaria Obrigatoria. Proba  de acceso a CC.FF, de grado medio superada ou titulacións  equivalentes. Certificación acreditativa de superación de  competencias claves de nivel 2.

 

 

 

SETEM

2017

 

 

 

 

TARDE

 

SSCE0110

DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

380

398

NIVEL 3

Bacharelato LOE o LOGSE, COU. F.P.II o ciclos formativos de grado superior de calquera especialidade. Proba de acceso a CCFF., de grado superior superada o titulacións equivalentes.

 

 

 

OUTU.

2017

 

 

 

MAÑAN

ELEM0111

MONTAXE E MANTENEMENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS

480

498

NIVEL 2

Titulación en Educación Secundaria Obrigatoria. Proba  de acceso a CC.FF, de grado medio superada ou titulacións  equivalentes. Certificación acreditativa de superación de  competencias claves de nivel 2.

 

 

 

OUTU.

2017

 

 

 

MAÑAN

 

MAMD0209

TRABALLOS DE CARPINTARÍA E MOBLE

300

318

 

 

NIVEL 1

Certificado de escolaridade.

 

 

FEBR.

2018

 

 

MAÑAN

SSCG0112

PROMOCIÓN E PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE XORDA

660

678

NIVEL 3

Bacharelato LOE o LOGSE, COU. F.P.II o ciclos formativos de grado superior de calquera especialidade. Proba de acceso a CCFF., de grado superior superada o titulacións equivalentes.

 

 

 

NOV.

2017

 

 

 

TARDE

 

TODOS ESTES CURSOS VAN DIRIXIDOS A PERSOAS DESEMPREGADAS ANOTADAS NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO-INEM.

 

AS PERSOAS INTERESADAS PODEN REALIZAR A SOLICITUDE NAS OFICINA DE EMPREGO DE CANGAS.