Aviso importante das Oficinas de Emprego ( Sepe) sobre Prestacións ou Subsidios por Desemprego

  • Sepe

A oficina de prestacións permanecerá pechada ao público dende o 14/ 03 /2020 , data na que se declarou o estado de alarma.

Se tendes que  solicitar prestacións ou subsidios por desemprego , podedes facelo empregando algún dos seguintes medios:

. Na páxina web : www.sepe.es ( dispoñendo de clave de acceso ou DNI electrónico)

. Anexando formulario de solicitude asinada á seguinte enderezo  electrónico : bop36020810.@sepe.es

. Mediante chamada telefónica a calqueira dos seguintes números: 986 98 15 98 / 901 11 99 99 / 986 39 21 05