AXUDAS PARA A OBTENCIÓN DO CARNÉ DE CONDUCIR ( para persoas inscritas en Garantía Xuvenil)

AXUDAS PARA A OBTENCIÓN DO CARNÉ DE CONDUCIR

IMPORTE DA AXUDA:

400 euros para o permiso clase B

650 euros para o permiso clase C

REQUISITOS:

  • Ter cumpridos 18 anos
  • Estar empadroado/a en Galicia
  • Estar inscrito no SNGX
  • Estar matriculado/a nunha autoescola no momento de presentar a solicitude ou ter o permiso de conducir con data de expedición entre o 01/01/2020 e a data de presentación da solicitude

PRAZO DE SOLICITUDE:

Ata o 31 de xullo de 2020, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito dispoñible.

INFORMACIÓN E TRÁMITES:

CASA DA MOCIDADE CONCELLO DE MOAÑA ( enfrente piscina municipal)

TELÉFONO: 986315457

HORARIOS: luns de 10 a 14 e de 16 a 20 h e  de martes a venres de 16 a 20 h