BOLSA DE CONTRATACIÓN TRABALLADOR/A SOCIAL PARA BUEU

  • Emprego Público
  • Bueu

Publícase no Bop de hoxe as bases e convocatoria para a creación dunha bolsa para a contratación laboral temporal dun/ha traballador/a social no concello de Bueu.

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/09/07/2018043671

As bases do proceso selectivo poderán consultarse no taboleiro de anuncios do Concello, no Taboleiro Electrónico e na páxina web do Concello (https://concellodebueu.gal).