Bolsa Emprego ARQUITECTO/A (Funcionario interino). Concello de Vilaboa

CONVOCATORIA PARA A CONFECCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CATEGORIA DE ARQUITECTO/A CON CARACTER DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO. Concello de VILABOA

 

Publicado no BOPPO do Venres, 12 de abril de 2019

Características da praza: Grupo: A; Subgrupo: A1;

Escala: administración especial; Subescala: técnica con carácter de interinidade

O período de presentación de solicitudes será de sete días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. ATA o  venres 19 de ABRIL 2019

As bases íntegras publicaranse no Taboleiro de Anuncios do Concello de Vilaboa, na páxina web (www. Vilaboa.org) e na sede electrónica, tamén as podes mirar aqui, abaixo en documento adxunto