CONCELLO DE VIGO  OPES Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016

CONCELLO DE VIGO

 OPES Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016

Convocatoria prazas funcionarios de carreira

Con data 26 de xullo 2018 publícase no BOE anuncio de convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, a partir do seguinte ao de publicación deste anuncio. (27/07/18-17/08/18)

Convocatoria prazas Persoal Laboral-Quenda libre

Con data 26 de xullo de 2018 publícase no BOE anuncio de convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, a partir do seguinte ao de publicación deste anuncio. (27/07/18-17/08/18)

 

MAIS INFORMACION NA WEB DO CONCELLO DE VIGO E NO ENLACE QUE SE ADXUNTA

Presentación de solicitudes: 27/07/2018 – 17/08/2018

Máis información nos teléfonos 010 – 986810260 e no enlace:

https://sede.vigo.org/expedientes/oposicions/oferta.jsp?id=54&lang=ga