Convocatoria de probas para a obtención do Celga 2 e 4

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar na segunda quincena do mes de novembro de 2019. As datas concretas serán debidamente publicitadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal), cun mínimo de 15 días naturais antes da data fixada para o primeiro exame.

Para máis información:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190910/AnuncioG0535-020919-0001_gl.html