Convocatoria de probas para a obtención do CELGA 2 e 4