Convocatoria Técnico/a de Deportes

O Concello de Nigrán aprobou a as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de Técnico/a de Deportes con carácter de persoal laboral fixo polo procedemento de oposición libre.

As bases da convocatoria estarán expostas no Taboleiro de Anuncios e na Sede Electrónica do Concello

http://sede.nigran.org/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=6718936

O prazo para a presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir
do día seguinte unha vez se publique no Boletín Oficial do Estado.