CONVOCATORIA Técnico de xestión de secretaría

O Concello de Porriño convoca proceso selectivo para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de técnico de xestión de secretaría, grupo A, subgrupo A2.

As bases poden consultarse no seguinte enlace:

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/08/13/2020033862

O prazo para presentar as solicitudes é de 20 días naturais contados dende o día seguinte á publicación do anuncio no DOG (publicado o 11.09.2020).