Curso AFD ” Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas”. Casa de Oficios de Cangas

O concello de Cangas vai impartir en breve o  curso AFD  “Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas” que se vai a impartir a través da Casa de Oficios de Cangas

Requisitos alumnos/as : estar desempregados , inscritos na oficina de emprego e ter o nivel 3 (bacharelato ou equivalente, competencias clave de nivel 3, cursos  N2 etc ou un CM  de Fp )

As persoas interesadas deben solicitalo o antes posible na Oficina de Emprego de Cangas e/ou na Casa de Oficios do Concello (986304650, casadeoficios@cangas.gal)

VER PROGRAMA ABAIXO