CURSOS DE SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS para licenciados ou graduados en Cª da Actividade Física e o Deporte e CS FP  en Animación de Actividades Físicas e Deportivas,

  • Formación
  • Galicia

A Academia Galega de Seguridade  Pública, convoca CURSOS DE SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS para licenciados ou graduados en Cª da Actividade Física e o Deporte e tCS FP  en Animación de Actividades Físicas e Deportivas,

 

Ver  diario oficial de Galicia do  28 de febrero de 2019, abaixo en documento adxunto