CURSOS para desempregad@s APROBADOS del Patronato  Municipal Beiramar de  MOAÑA. 2018-2019

 Cursos para desempregad@s aprobados del  Patronato  Municipal Beiramar de  Moaña. 2018-2019

A data de hoxe estos son os cursos aprobados e que se van a impartir no Patronato  Municipal Beiramar de  Moaña.

A preselección a fará oficina de emprego entre as persoas demandantes de emprego inscritas para os cursos e que cumpran e teñan acreditada a titulación correspondente.

As persoas preseleccionadas recibirán unha carta do servizo público de emprego,  convocandolas a unha entrevista  de selección na instalacións do Patronato

 CURSOS APROBADOS

. INSTALACIÓNS DE ELEMENTOS DE CARPINTARÍA  (MAMS0108)

Horas .  518

Requisitos alumnos NIVEL 2 : Titulación en Educación Secundaria Obrigatoria. Proba  de acceso a CC.FF, de grado medio superada ou titulacións  equivalentes. Certificación acreditativa de superación de  competencias claves de nivel 2.

Inicio : 22/01/2019   Remate : 21/06/2019  Horario : 8:30-13:30

 

. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS          (SSCS0208)

Horas .468

Requisitos alumnos NIVEL 2: Titulación en Educación Secundaria Obrigatoria. Proba  de acceso a CC.FF, de grado medio superada ou titulacións  equivalentes. Certificación acreditativa de superación de  competencias claves de nivel 2.

Inicio :          15/01/2019  Remate : 31/05/2019                 Horario : 9:10-14:10

 

. DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO (SSCE0110)

Horas 398

Requisitos alumnos NIVEL 3 : Bacharelato LOE o LOGSE, COU. F.P.II o ciclos formativos de grado superior de calquera especialidade. Proba de acceso a CCFF., de grado superior superada o titulacións equivalentes.

Inicio :          21/01/2019      Remate : 16/05/2019          Horario:  9:00-14:00

 

. MONTAXE E MANTENEMENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS (ELEM0111)  

Horas 498

Requisitos alumnos NIVEL 2: Titulación en Educación Secundaria Obrigatoria. Proba  de acceso a CC.FF, de grado medio superada ou titulacións  equivalentes. Certificación acreditativa de superación de  competencias claves de nivel 2.

Inicio: 26/11/2018    Remate: 26/04/2019   Horario: 8:45-13:45

 

. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS (COML0309)

Horas: 408

Requisitos alumnos, NIVEL 3 : Bacharelato LOE o LOGSE, COU. F.P.II o ciclos formativos de grado superior de calquera especialidade. Proba de acceso a CCFF., de grado superior superada o titulacións equivalentes.

Inicio: 09/05/2019    Remate: 05/09/2019   Horario: 9:00-14:00

 

PERSOAS INTERESADAS:   anotarse na oficina de emprego de Cangas ( lembrar que tendes que ter a titulación acreditada)