CURSOS para preparar as probas dos CELGAS 1,2,3 e 4 ( Certificados de lingua Galega), gratuitos , presenciais e de teleformación

No Diario Oficial de Galicia do 19 de febrero de 2019, a Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca, con carácter gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4)

Os cursos que se convocan na modalidade presencial relaciónanse no anexo II os que se convocan na modalidade de teleformación relaciónanse no anexo III (niveis Celga 1, 3 e 4).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Só se poderá presentar unha única solicitude e solicitar un único curso por persoa, aínda que sexan de modalidades distintas

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia  ATA O 11 DE MARZO 2019

 

MAIS INFORMACIÓN NO DOG do 19/02/2019 ,QUE SE ADXUNTA