CURSOS Proxecto Iles Concello de Pontevedra para persoas inscritas en Garantia Xuvenil

O proxecto Iles envia esta información :

Na Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra celebrada o luns 14 de maio de 2018 aprobaronse as bases de selección dos cursos a desenvolver no ano 2018 dentro do proxecto ILES CONCELLO DE PONTEVEDRA

Destinatarios: Maiores de 16 anos e menores de 30 anos que estean inscritas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil estean ou non inscritas como solicitantes de emprego

Cursos a desenvolver no ano 2018 dentro do proxecto ILES CONCELLO DE PONTEVEDRA

Os cursos a desenvolver seran os seguintes:

. ATENCIÓN SOCIOSANITARA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – Modalidade Online. 530 horas (On line e con clases presenciais: 370 e prácticas 80). Ficha

. ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉNModalidade Online. 320 horas (On line e con clases presenciais: 170 e prácticas 150). Ficha

. MONITOR DE OCIO ACTIVO E TEMPO LIBREModalidade presencial. 360 horas (presenciais: 210 e prácticas 150). Ficha

. VITICULTURA, ENOLOXÍA E CATAModalidade presencial. 360 horas (presenciais: 210 e prácticas 150). Ficha

Para inscribirse deben cubrir a seguinte SOLICITUDE e adxuntar a documentación solicitada e presentala en ILES VI – CONCELLO DE PONTEVEDRA na Casa da Luz do Concello de Pontevedra, sito na Praza da Verdura – Pontevedra