DATAS PROBAS CELGAS: Certificados de Lingua Galega ( persoas xa inscritas)

No DOG do 15 de maio de 2019, publicanse as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 20 de marzo de 2019 ( probas en Santiago e  Ponferrada)

VER DOG QUE SE ADXUNTA