Listaxe de susbtitucións PROFESOR PERCUSION , Escola de Música de TUI

No Boletin Oficial de Pontevedra boppo  do Xoves, 4 de abril de 2019, publicase   a convocatoria  para o proceso de selección para formación dunha listaxe de substitución, de profesor de conservatorio e/ou escola de música de Tui na especialidade de percusión.

O Prazo  de presentación de solciitudes  é de sete días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra. ATA O 15 DE ABRIL

As bases íntegras, publicaranse no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Tui e na súa páxina web, www.tui.gal.