LISTAXES DE  CONTRATACIÓN PARA VARIOS POSTOS DO CONCELLO DE MOAÑA ( PARA OS ANOS 2018-2021 )

 No boletin Oficial  de Pontevedra de hoxe 22 de decembro de 2018 , publicase a

CONVOCATORIA PARA A CONFECCIÓN DUNHAS LISTAXES DE  CONTRATACIÓN PARA VARIOS POSTOS DO CONCELLO DE MOAÑA

A Xunta de Goberno Local, na sesión do 12.12.2017, aprobou as bases que regularán a convocatoria do proceso selectivo para a confección de listaxes de contratación para os postos de limpador/a, conserxe de servizos múltiples, oficial 1ª albanel–enterrador/a, oficial 1ª carpinteiro/a, e peón de servizos múltiples mediante o sistema de oposición libre.

O período de presentación de solicitudes será de dez días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra. Prazo do 26 de decembro de 2017 ata o 4 de xaneiro de 2018 ( ambos incluidos)

As bases íntegras publicaranse no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello (www.concellodemoana.org) e tamén as tes nesta web,  abaixo en documento adxunto 

Moaña, 12 de decembro de 2017.—A alcaldesa, Leticia Santos Paz.