MESTRES Escola Municipal Artes Oficios do Concello Vigo. Especialidades: PINTURA, DEBUXO ARTÍSTICO, MODA E CONFECCIÓN, SERIGRAFÍA ARTÍSTICA E OURIVERÍA (SUBGRUPO C1).