Oferta Emprego Publico Concello de Vigo OPE 2017

As  prazas irán convocándose en diferentes convocatorias . Mais información nos taboleiros e na web do concello de Vigo.

adxúntase  BOPO coa convocatoria.