OPES, Oferta Emprego Público Xunta Galicia. Proceso selectivo 320 prazas AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ( C2) e 91 prazas ADMINISTRATIVOS/AS ( C1) .

No Dog do luns 25 de novembro de 2018 publicanse as convocatorias de prazas fixas da Xunta de Galicia. estas prazas corresponden as Opes de 2019 e 2018

. 320 prazas AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS . Grupo C2

Requisitos: graduado eso.

Sistema Selección : Concurso Oposición

 

. 91 prazas  ADMINISTRATIVOS/AS. Grupo C1

Requisitos:  bacharelato .

Sistema Selección : Concurso Oposición

 

PRAZO. 20 días hábiles a partir do seguinte a sua publicación no Dog.  Ata o 24 de decembro 

 

ver  bases no Dog  abaixo en docimento adxunto