Prazas libres en CURSOS para desempregad@s en Cangas: PROGRAMADOR SISTEMAS INFORMATICOS e MERCADOTECNIA E COMPRAVENDA INTERNACIONAL ( Nivel 3)

  • Formación
  • Cangas

Prazas libres en Curso para desempregad@s en Cangas. Nivel 3

( presenciais e gratuitos, con dereito a beca por deplazamento) 

CURSOS: 

. Programador de sistemas informáticos

Mercadotecnia e compravenda internacional

 

REQUISITOS ALUMN@S: 

Nivel 3 : Bacharelato LOE o LOGSE, COU. F.P.II o ciclos formativos de grado superior de calquera especialidade. Proba de acceso a CCFF., de grado superior superada o titulacións equivalentes.

 

  • CURSO: PROGRAMADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

INICIO: 8/10/2018

FIN: 12/04/2019

HORARIO: 9:30-14:30

PLAZAS: 4.

  • CURSO: MERCADOTECNIA E COMPRAVENDA INTERNACIONAL

INICIO: 15/10/2018

FIN: 04/06/2019

HORARIO: 16:00-21:00

Selección el miércoles 10 de octubre de 2018

 

Persoas Interesadas, contactar con Jeny Sánchez Moreira
Centro de Estudios Acadinfo S.L.
C/Espíritu Santo,6
36940 – Cangas do Morrazo
Pontevedra
Telfs.: 986304018//986305571
Fax: 986304018.
www.acadinfo.es