PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE  FP DE GRAO MEDIO E SUPERIOR. 2019

  • Formación
  • Galicia

PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE  FP DE GRAO MEDIO E SUPERIOR. 2019

Publicada a Orde do 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019.

– PRAZOS PRESENTACION  SOLICITUDES :

  • PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 7 E 22 DE MARZO DE 2019, ambos os dous incluídos

 

  • PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 28 DE XANEIRO E O 8 DE FEBREIRO DE 2019, ambos os dous incluídos

–  DATA REALIZACION DAS PROBAS : 

.  AS PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO MEDIO terán lugar o DÍA 28 DE MAIO DE 2019

. AS PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO SUPERIOR terán lugar o DÍA 10 DE ABRIL DE 2019

 

VER ORDE  CONVOCATORIA e CALENDARIO DAS PROBAS  ABAIXO EN DOCUMENTO ADXUNTO