PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS

  • Formación
  • Galicia

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS ( DOG do 4 de febreiro de 2019 )

Probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2019 nas seguintes especialidades:

CARNÉS PROFESIONAIS:

– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.

– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

HABILITACIÓNS PROFESIONAIS:

– Operador/a industrial de caldeiras.

– Instalador/a de gas, categoría A.

– Instalador/a de gas, categoría B.

– Instalador/a de gas, categoría C.

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.

– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

 PRAZO DE SOLICITUDE:

PRIMEIRA CONVOCATORIA, do 18 de febreiro ao día 1 de marzo de 2019.

SEGUNDA CONVOCATORIA, do 1 ao día 12 de xullo de 2019.

DOG do 4 de febreiro de 2019

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioG0534-240119-0002_gl.html

 

VER CONVOCATORIA NO DOG QUE SE ADXUNTA