PROBAS para obter a titulación que habilita para o GOBERNO DAS EMBARCACIONS DE LECER e MOTOS NAUTICAS na Comunidade Autónoma de Galicia.

  • Formación
  • Galicia

No Diario Oficial de Galicia do 20 de febrero de 2019, a Consellería do Mar  convoca exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia.

O prazo de matrícula de cada convocatoria que aparece indicado no anexo II,

REQUISITOS, entre outros abono de taxas

VER DOG   EN DOCUMENTO ADXUNTO