Proceso selectivo: BOLSA DE EMPREGO CONSERVADOR/A ( Funcionarios Interinos).   CONCELLO de VIGO

Proceso selectivo: BOLSA DE EMPREGO CONSERVADOR/A ( Funcionarios Interinos).   CONCELLO de VIGO

 

No  Boletín Oficial de Provincia de Pontevedra ( BOPPO) , do venres 12 de abril de 2019, publicase as bases e a convocatoria do  proceso selectivo para a formación  dunha BOLSA DE EMPREGO QUE PERMITA OS NOMEAMENTOS INTERINOS COMO CONSERVADOR/A no Concello de Vigo

 . REQUISITOS, entre outros : Estar en posesión ou en condición de obter o título de GRADO EN CIENCIAS AMBIENTAIS OU EQUIVALENTE, GRADO EN BIOLOXÍA OU EQUIVALENTE OU GRADO EN VETERINARIA OU EQUIVALENTE

 SISTEMA SELECCIÓN :

OPOSICIÓN LIBRE: consistindo en probas de coñecementos xerais ou específicos teóricos e prácticos, pudendo consistir en test, probas, desenvolvemento por escrito, traballos manuais, etc, segundo a natureza e función dos postos de traballo que vaian desenvolver de acordo coas bases específicas.

 

DATA DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES:  15/04/2019 ao  30/04/2019

 MAIS INFORMACION no BOPPO que se adxunta e /ou no Concello de Vigo