Proceso Selectivo para unha LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS VARIOS POSTOS . Concello de Pontevedra

No boletín Oficial de Pontevedra do 11 de abril de 2019 , convocanse  as bases para a selección e confección de listas de reservas de varias prazas para o Concello de   Pontevedra:

BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS E POSTOS DE:

TÉCNICO/A DE ARQUIVO (LISTA B)

POSTOS DE INFORMÁTICO (LISTA B)

PSICÓLOGO/A ASESOR/A DO CENTRO DE INFORMACIÓN A MULLER (LISTA B)

POSTOS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL (LISTA D)

TRABALLADOR/A SOCIAL (LISTA D)

 

 O PRAZO para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria xunto coas presentes bases no Boletín Oficial da Provincia. ATA o 22 de ABRIL 

Ver  BOPPO  d0 11 de abril  ou  neste enlace:

https://boppo.depo.gal/detalle/-/boppo/2019/04/11