Procesos selectivos ORDENANZAS e SUBALTERNOS. Xunta Galicia . Dog 11 marzo 2019

No Dog do luns 11 de marxzo de 2019 , a conselleria de facendad da Xunta de Galicia, convoca dous procesos selectivos:

. proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia .

. proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nº prazas:  205 subalternos e 3 ordenanzas

Sistema seleccion. Concurso-oposición

Prazo. vinte (20) días hábiles,que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

MAIS INFORMACION NOS DOG QUE SE ADXUNTAN