RESULTADOS PROVISIONAIS DA SELECCIÓN DA PERSOA TÉCNICA DE COORDINACIÓN AFD.