SELECCIÓN PERSOAL PLAN CONCELLOS 2019 .  CONCELLO DE MOAÑA

SELECCIÓN PERSOAL PLAN CONCELLOS 2019 .  CONCELLO DE MOAÑA

Publicadas as bases para a selección do persoal que será contratado con cargo ás axudas concedidas pola Deputacion Provincial de Pontevedra ao Concello de Moaña dentro da liña 3. Emprego, do Plan Concellos 2019.

En todo caso a selección de traballadores/as realizarase de entre as persoas candidatas que sexan remitidas para cada posto de traballo subvencionado pola oficina de Emprego de Cangas.

As contratacións realizaranse a xornada parcial de 32,5 horas semanais

 POSTOS SOLICITADOS E Nº DE TRABALLADORES A CONTRATAR :  

1 OFICIAL 1ª ALBANEL.

1 OFICIAL 1ª CARPINTEIRO/A

1 OFICIAL 1ª FONTANEIRO/A

1 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

4 PEÓNS OBRA PUBLICA

1 PEÓN ESPECIALISTA MEDIOAMBIENTE FORESTAL

5 PEÓNS MEDIOAMBIENTE-FORESTAL

1 PEÓN ESPECIALISTA XARDINEIRO/A

6 AXUDANTES XARDINEIRO/AS

7 LIMPADOR/AS

3 CONSERXES

1 CONSERXE

 Prazo: ata o día 20 de febreiro de 2019 en horario de 9:00 a  14:00 horas.

 VER BASES COMPLETAS (  SOLICITUDES, DOCUMENTACION A ENTREGAR ,SISTEMA SELECCIÓN ,  DURACION CONTRATOS E DATAS PROBAS PRACTICAS)  ABAIXO EN DOCUMENTO ADXUNTO