Suspendido o proceso de selección do Persoal do Plan Concellos ata o cese de alarma

QUEDA SUSPENDIDO O PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL QUE SERÁ CONTRATADO AO AMPARO DA LIÑA 3 DO PLAN CONCELLOS 2020, DO CONCELLO DE MOAÑA, ATA O CESE DO ESTADO DE ALARMA.

UNHA VEZ CESE ESTA SITUACIÓN O TRIBUNAL PUBLÍCARÁ E COMUNICARÁ A TODAS AS PERSOAS ASPIRANTES A REANUDACIÓN DOS PRAZOS E PROBAS PREVISTOS NO PROCESO SELECTIVO.

Nota: Este aviso é para as persoas candidatas do plan concellos, é decir ,  só para as persoas que foron preseleccionadas pola oficina de emprego de Cangas e recibiron unha carta coa convocatoria para participar neste proceso selectivo .  

VER COMUNICADO DO CONCELLO ABAIXO EN DOCUMENTO ADXUNTO