TÉCNICO PROGRAMA INTEGRADO EMPREGO “TUI EMPREGATE”.

CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN TÉCNICO PROGRAMA INTEGRADO EMPREGO “TUI EMPREGATE”

No Boppo do venres 10 de maio de 2019, publicase a convocatoria do proceso de selección para contratación laboral temporal de persoal para o programa integrado de emprego “Tui emprégate” que desenvolve o Concello de Tui.

As bases íntegras, publicaranse no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Tui e na súa páxina web, www.tui.gal

PRAZOsete días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra.  ATA o  21  de MAIO