1 praza de Auxiliar de Administración Xeral, para persoas con discapacidade. DEPUTACIÓN de Pontevedra

A Deputación Provincial de Pontevedra, convoca  unha  praza de Auxiliar de Administración xeral, encadrada na escala de Administración xeral, subescala auxiliar, reservada a persoas con discapacidade

Nivel: C2

Tasa: 12 €

Tipo de acceso: LIBRE + CONCURSO-OPOSICIÓN

Data inicio de recepción solicitudes: 28/12/2020

Data fin de recepción solicitudes: 18/01/2021

 

Mais información na Deputación de Pontevedra e/ou no enlace que se adxunta

https://sede.depo.gal/web/public/employment/employment-public-examination.xhtml?idprocedure=78302103&idoposicion=80753741