Prazas da DEPUTACION de PONTEVEDRA ( da Ope 2018) : 1 Tec Administración Xeral e 2 Traballadores/as Sociais.

 No BOE  do Xoves  17 de decembro de 2020, A DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA publica a convocatoria para proveer varias prazas. ( Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra incluídas
na oferta de emprego público do ano 2018)

. Unha praza de Técnica/o de Administración Xeral: Subgrupo A1, mediante el sistema de oposición, en turno libre. Reservada para personas con discapacidad.

. Dúas prazas de Traballador/a Social, Subgrupo A2, oposición, en turno libre.

As bases que regulan os procesos selectivos  están publicadas íntegramente no «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra» BOPPO  do 29 de octubre de 2020.

O  prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contar dende o seguinte ao da  publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado». BOE . ATA o 6 de Xaneiro  de  2021