ADMINISTRATIVO/A OPE 2018.  CONCELLO DE MOAÑA. ADMITIDOS e DATA  1º EXERCICIO

LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS DO PROCESO SELECTIVO PARA ADMINISTRATIVO/A DA OPE 2018 DO CONCELLO DE MOAÑA E  DATA DO  1º EXERCICIO

No BOPPO de hoxe, Luns, 14 de novembro de 2022, publicase a LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS DO PROCESO SELECTIVO PARA ADMINISTRATIVO/A DA OPE 2018 E DATA DO 1º EXERCICIO

O primeiro exercicio da fase de oposición que terá lugar o 1 de decembro de 2022 ás 16.30h no IES As Barxas.

As persoas aspirantes terán que traer DNI ou documento acreditativo da identidade.

 Ver BOPPO abaixo en datos adxuntos