Bases Selección Persoal Plan Concellos 2021 ( só para persoas candidatas enviadas pola oficina de emprego)

BASES DE SELECCIÓN DO PERSOAL QUE SERÁ CONTRATADO AO AMPARO DA LIÑA 3.EMPREGO. PLAN CONCELLOS 2021

O obxecto das presentes bases é establecer o procedemento de selección do persoal que será contratado con cargo ás axudas concedidas pola Deputación Provincial de Pontevedra
ao Concello de Moaña dentro da liña 3. Emprego, do Plan Concellos 2021.

En todo caso a selección de persoas traballadoras realizarase de entre as persoas candidatas que sexan remitidas para cada posto de traballo subvencionado pola oficina de emprego de Cangas.

VER BASES EN DOCUMENTO ADXUNTO