Boletín Convocatorias, EMPREGO PÚBLICO, do 16  ao 22 de novembro 2022

Boletín Convocatorias, Emprego Publico, do 16  ao 22 de novembro 2022

O Ministerio de Facenda  e Función Pública  difunde semanalmente un boletín con información de convocatorias de emprego público da Administración Xeral do Estado, das Comunidades Autónomas, da Unión Europea, de Organismos Internacionais e da Administración Local.

 

 ver documento adxunto