Boletín Convocatorias, Emprego Publico, do 27 de Abril o 4 de Maio do 2021

O Ministerio de Política Territorial y Función Pública difunde semanalmente un boletín con información de convocatorias de emprego público da Administración Xeral do Estado, das Comunidades Autónomas, da Unión Europea, de Organismos Internacionais e da Administración Local.