Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) 16 de Abril do 2021

Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral de Fundación Amigos de
Galicia, con ofertas de emprego público e privado recompiladas en
empresas e en prensa, portais de emprego, Servizo Público de Emprego
e diferentes páxinas web.