Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 16 de  SETEMBRO de  2022

Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 16 de  SETEMBRO de  2022

Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral de Fundación Amigos de Galicia, con ofertas de emprego público e privado recompiladas en empresas e en prensa, portais de emprego, Servizo Público de Emprego e diferentes páxinas web.

Este boletín publica ofertas de emprego de TODA GALICIA e as clasifican en:  propias ( da asociación) , privadas ( de empresas) e públicas ( da administración) .

 ¡¡ Mira o índice  e  boletín ata o final !!! .

As OFERTAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA están  RESALTADAS EN AMARELO e as podes mirar neste boletín  tendo como referencia as seguintes páxinas

Ofertas propias Pontevedra: dende a páxina 11

Ofertas PRIVADAS Pontevedra: dende a páxina 27

Ofertas públicas  estatais  e de  Pontevedra:  páxina 43

Ver boletín abaixo en datos adxuntos