Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 17  de  XUÑO  de  2022

Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 17  de  XUÑO  de  2022

Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral de Fundación Amigos de Galicia, con ofertas de emprego público e privado recompiladas en empresas e en prensa, portais de emprego, Servizo Público de Emprego e diferentes páxinas web.

Este boletín publica ofertas de emprego de TODA GALICIA e as clasifican as ofertas  en públicas, privadas e propias . Mira o índice  e  boletín ata o final.

As OFERTAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA están  RESALTADAS EN AMARELO e as podes mirar neste boletín  tendo como referencia as seguintes páxinas

Ofertas propias: dende a páxina 10

Ofertas privadas: dende a páxina 24

Ofertas públicas: dende a páxina 41

Ver boletín abaixo en datos adxuntos