Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 22  de  XULLO  de  2022

Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 22  de  XULLO  de  2022

Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral de Fundación Amigos de Galicia, con ofertas de emprego público e privado recompiladas en empresas e en prensa, portais de emprego, Servizo Público de Emprego e diferentes páxinas web.

Este boletín publica ofertas de emprego de TODA GALICIA e as clasifican as ofertas  en públicas, privadas e propias . Mira o índice  e  boletín ata o final.

As OFERTAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA están  RESALTADAS EN AMARELO e as podes mirar neste boletín  tendo como referencia as seguintes páxinas

Ofertas propias Pontevedra: dende a páxina 13

Ofertas privadas Pontevedra: dende a páxina 29

Ofertas públicas  Pontevedra: dende a páxina 46

Ver boletín abaixo en datos adxuntos