Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 5 de AGOSTO 2022

Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 5 de AGOSTO 2022

Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral de Fundación Amigos de Galicia, con ofertas de emprego público e privado recompiladas en empresas e en prensa, portais de emprego, Servizo Público de Emprego e diferentes páxinas web.

Este boletín publica ofertas de emprego de TODA GALICIA e as clasifican en:  propias ( da asociación) , privadas ( de empresas) e públicas ( da administración) .

 ¡¡ Mira o índice  e  boletín ata o final !!! .

As OFERTAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA están  RESALTADAS EN AMARELO e as podes mirar neste boletín  tendo como referencia as seguintes páxinas

Ofertas propias Pontevedra: dende a páxina 13

Ofertas PRIVADAS Pontevedra: dende a páxina 27

Ofertas públicas  estatais pax 39 e de  Pontevedra:  páxina 43

Ver boletín abaixo en datos adxuntos