Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 6  de  MAIO  de  2022

Boletín Semanal de Emprego FAG (Fundación Amigos de Galicia) do 6  de  MAIO  de  2022

Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral de Fundación Amigos de Galicia, con ofertas de emprego público e privado recompiladas en empresas e en prensa, portais de emprego, Servizo Público de Emprego e diferentes páxinas web.

Este boletín publica ofertas de emprego de TODA GALICIA e as clasifican as ofertas  en públicas, privadas e propias . Mira o índice  e  boletín ata o final.

As OFERTAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA están  RESALTADAS EN AMARELO e as podes mirar neste boletín  tendo como referencia as seguintes páxinas

Ofertas propias: dende a páxina 12

Ofertas privadas: dende a páxina 25

Ofertas públicas: dende a páxina 42

Ver boletín abaixo en datos adxuntos